Wczesne wspomaganie Rozwoju

Poniższy cennik zajęć dodatkowych wspomagających rozwój dziecka jest skierowany dla dzieci nie posiadających Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub/i Orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.


3be5c1cd-51e6-44b8-8555-b3f486097d7ejpgTerapia Pedagogiczna

60 zł/45 min

3be5c1cd-51e6-44b8-8555-b3f486097d7ejpgTerapia SI

90 zł/50 min.

3be5c1cd-51e6-44b8-8555-b3f486097d7ejpgTerapia logopedyczna

30 zł/20 min.

40 zł/30 min

3be5c1cd-51e6-44b8-8555-b3f486097d7ejpgRehabilitacja ruchowa

50 zł/30 min