W związku z przedłużającym się czasem zamknięcia naszych placówek, podjęliśmy decyzję o zlikwidowaniu przerwy wakacyjnej w roku 2020.

Przez okres wakacji, jeżeli sytuacja pozwoli, wszystkie nasze placówki będą pracować realizując pełne scenariusze przedszkolne, językowe i inne zajęcia dodatkowe.

Szanowni Rodzice
W związku z decyzją Kuratorium nasza placówka będzie zamknięta do10.04.2020. 

Wszelkie aktualizacje będziemy zmieszczać na naszej stronie internetowej oraz przesyłać poczta elektroniczną. 


Poniżej oświadczenia, które można przedłożyć pracodawcy w celu uzyskania zwolnienia na dziecko poniżej 8 r.ż.