Indywidualne lekcje gry na instrumencie

360 zł/m-c

  • Zajęcia indywidualne z instrumentem
  • Zajęcia 2xtyg/ 30 min
  • Fortepian, gitara, skrzypce
  • Możliwość wypożyczenia instrumentu(gitara, skrzypce)

Muzyczne przedszkole 1


160 zł/m-c

  • Zajęcia grupowe dla dzieci od 4 r.ż.
  • 1x tygodniu/45 min

Muzyczne Przedszkole 2


320 zł/m-c

  • Zajęcia grupowe dla dzieci od 4 r.ż.
  • 2x tygodniu/45 min